Regulamin

Regulamin

1. Sklep internetowy pod adresem www.trampoliny.net.pl (dalej nazwany „sklep internetowy”) prowadzi firma
Supertoys Spółka z o.o.
ul. 1-go Maja 63
87-200 Wąbrzeźno
NIP: 5361899220
która jest także administratorem danych osobowych i jest zwana dalej "Supertoys".
2. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

Towary

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Supertoys.
2. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".
3. Procedura Kupna:
- Rejestracja i kupno produktu
- Potwierdzenie kupna droga mailowa lub telefoniczną
- Realizacja zakupu przez firmę Supertoys
- Wpłata gotówkowa za zakupiony towar lub dokonanie przelewu na konto bankowe firmy Supertoys tudzież zaplata pobraniowa przy odbiorze towaru.
- Wysyłka towaru i dokumentu (Faktura Vat, Paragon lub inny dokument zakupu i gwarancji) droga mailowa lub pocztowa
4. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maile, dzięki którym jest zaznajamiany ze stanem swojego zamówienia i wpłat.
5. Informacja o cenie podawana w sklepie internetowym ma charakter wiążący.
6. Ceny produktów prezentowane w sklepie internetowym zawierają wszystkie składniki w tym VAT, cła, rabaty i podatki.
7. Zamówienia mogą być potwierdzane telefonicznie przez pracownika sklepu internetowego.

Realizacja zamówienia.

1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na kacie bankowym firmy Supertoys.
- realizacja zamówienia może być wykonana w całości lub partiami - wtedy okres realizacji zamówienia może się przedłużyć.
- jeśli przedłużenie się realizacji zamówienia wynika z przyczyn niezależnych od firmy Supertoys, w takim przypadku firma Supertoys nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat poniesionych przez klienta oraz wszelkich roszczeń mających na celu odstąpienie od zamówienia.
2. Do momentu całkowitego spłacenia zakupionego produktu przez klienta, towar w całości pozostaje własnością firmy Supertoys. Z tego tytułu firma Supertoys rości sobie prawo do zwrotu niespłaconego towaru oraz zastrzega sobie prawo do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych z tytułu zużycia, zniszczenia lub innych szkód poniesionych na zakupionym towarze przez klienta i zaistniałych kosztów jego odbioru od klienta.
3. Firma Supertoys może w każdym momencie odstąpić od zamówienia jeśli:
- jakikolwiek z Punktów wyszczególnionych w regulaminie zostanie przez klienta naruszony
- istnieje podejrzenie o niedotrzymanie umowy w skutek czego Supertoys może ponieść straty finansowe lub/oraz moralne.
- zakupiony towar nie jest dostępny u producenta w skutkiem czego dostawa w terminie oczekiwanym przez klienta nie jest do zrealizowania.
4. Klient uiszcza równowartość ceny za zamówione produkty:
• gotówką w momencie odbioru (dodatkowe koszty wynikające z takiej formy wpłaty przechodzą na klienta)
• przelewem bankowym zanim towar zostanie wysłany
• raty (jesli taka forma umowy bedzie ustalona indywidualnie i potwierdzona sygnatura klienta)

Dostawa i gwarancja

1. Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Nie może on stanowić podstaw do roszczeń wobec firmy Supertoys.
2. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski lub odebrane osobiście przez Klienta po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Ewentualne opłaty za dostawy produktów są prezentowane podczas składania zamówienia.
3. Sklep internetowy korzysta z technologii przyjaznych standardom i wiodącym przeglądarkom internetowym. Niekompatybilność sklepu z jakimikolwiek technologiami nie może być przedmiotem roszczeń wobec Supertoys.
4. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio przez formularz kontaktowy dostępny w sklepie internetowym.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów, przesyłki powstałych podczas transportu, niezgodności z umową i/lub wad będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
6. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku takiego odstąpienia musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy, nie podlegają zwrotowi.
7. Podstaw gwarancji jest przedłożenie dowodu umowy zakupu, możliwość podania numeru artykułu oraz numeru seryjnego zakupionego produktu (w tym celu należy zachować etykietę z kodem kreskowym znajdująca się na opakowaniu produktu.

Pozostałe

1. Opisy produktów i zdjęcia umieszczone w sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa. Są one umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych i pomimo dołożenia wszelkich starań treści te mogą zawierać błędy.
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Supertoys wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej podczas kontaktu z obsługą sklepu internetowego, mogą być przetwarzane w innych celach. Klientowi przysługuje prawo wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych.
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
4. Szczegółowe czynności związane z działaniem sklepu internetowego i realizacją zamówień, niewymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Pobierz plik PDF ze Wzorem umowy odstąpienia:


Wdrożenie i opiekę techniczną zapewnia syneo.pl